субота, јануар 04, 2014


Zoran Spasojević rođen je 22. januara 1949. godine u Kragujevcu.

Autor je knjiga poezije: „Dar praznine“ (1986) i „Glad“ (1998), knjiga kratkih priča: „Odelo za odlazak“ (1997), i „Kratke priče bez muke” (2003, 2006), knjiga drama: trilogije „Amerika ima rupu” (2003), kratkih drama „Rezervat Srbija“ (2006), dokumentarne komedije „Gavrilov Princip“ (2008),
ljubavne
komedije „Voliš li me, Jakove“ (2008) i lagane komedije „Moj čovek“ (2010), knjige satire „Tu zeka pije vodu“ (2008), kao i knjige i-mejl arta „Mala noćna pošta (2009).

Autor je CD-ROM-a (digitalne grafike, knjige i tekstovi) „Cirkus“ (2006).

Аutor je TV drame „Amerika ima rupu 2“ (1999), scenarija humorističe TV serije „Bez naslova“ (2000) i radio-drame „Kratka istorija naizmeničog stajanja i padanja“ (2004).

Zastupljen je u pre
ko šezdeset antologija i zbornika poezije, kratke priče, kratke drame i satire. Njegove kratke priče, drama „Amerika ima rupu“ (najbolji tekst TV drame na konkursu RTS-a za 1998. godinu), komedije “Gavrilov Princip ili kako sam postala baletan” (najbolji komediografski tekst na konkursu Pozorišnog festivala “Dani komedije” u Jagodini za 2000. godinu) i “Voliš li me, Jakove”, kao i kratke drame iz knjige “Rezervat Srbija” spadaju među najčitanije srpske književne tekstove na Internetu.

Bavi se mejl-artom i digitalnom grafikom. Digitalne grafike objavljuje na razglednicama, u štampi i knjigama, kao i u brojnim internet-magazinima. Objavio je preko sto mejl-art razglednica u više izdanja. Njegove razglednice nalaze se u privatnim kolekcijama, bibliotekama i muzejima mejl-arta: (
California Museum of Art – Terra Candella, Forestville, USA), (Artpool - Art Research Center, Budapest, Hungary), (Museo de Interncionale de Neu Art, Courtenay, Canada), (Sechi Island International Library, Rio Claro, Brasil). Učestvovao je na više kolektivnih izložbi mejl-arta u zemlji i svetu (Kragujevac, Valjevo, Pančevo, Banja Luka, Budimpešta, Vankuver, Lajden, Arkevia...)

Za svoje radove nagrađivan je više puta.

Član je Udruženja dramskih pisaca Srbije i Udruženja književnika Srbije.

Od 2003. godine autor je izdavačke kuće „Alma“.SHORT BIOGRAPHY

Zoran Spasojevic was born on January 22, 1949 in Kragujevac, Serbia.

He is the author of poetry books: „The Gift of Emptiness” (1986) and „Hunger” (1998), short stories „Farewell suit” (1997), „Short Stories without Any Trouble” (2003, 2006), drama trilogy „America has a hole” (2003), short drama book „Reservation Serbia” (2006), documentary comedy „Gavrilo’s Principle“ (2008), love comedy „Do you love me, Jakov“ (2008) and lightweight comedy "My Man" (2010), satire book „Here the rabbit drinks water“ (2008), as well as e-mail art book „A little night mail“ (2009).

He is the author of the CD-ROM (graphics, books and texts) „Circus” (2006).

He is also the author of the TV drama „America has a hole 2” (1999), screen play for a TV comedy serial „Without a Title” (2000) and a radio drama „Short history of alternating standing and falling”.

He has been published in more than
sixty anthologies and collections of poetry, short stories, short drama and satire. His short stories, drama „America has a hole” (the best TV drama text at RTS contest for 1998), comedies “Gavrilo’s Principle or How I became a ballet dancer” (the best comedy text at the contest of The Theatre Festival „Days of Comedy“ in Jagodina for 2000) and „Do you love me, Jakov”, as well as short dramas from the book „Reservation Serbia” are the most read Serbian literature texts on the Internet.

He is also involved in mail-art and computer graphics. His computer graphics have been published on postcards, in magazines and books, as well as in numerous Internet magazines. Zoran has published over a hundred mail art cards in several editions. His cards can be seen in private collections, libraries and museums of mail art (California Museums of Art – Terra Candella, Forestville, USA), (Artpool – Research Center, Budapest, Hungary), (Museo de Internacionale de Neu Art, Courtenay, Canada), (Sechi Island International Library, Rio Claro, Brasil). He took part in many collective mail art exhibitions in Serbia and abroad (Kragujevac, Valjevo, Pancevo, Banja Luka, Budapest, Vancouver, Leiden, Arcevia…)

He has been awarded many times for his works.

He is a member of the Association of drama writers of Serbia and the Association of Serbian writers.

Since 2003, he has been the author of ALMA Publishing House.

петак, август 08, 2008